Bao Đeo Thẻ Loại tốt

Bao Đeo Thẻ Loại tốt

- Bao đeo thẻ loại nhđược nhập từ nước ngoài.

- Chất liệu dày độ bền cao

- Bao trong suốt hai mặt

- Kích thước nhiều cỡ thẻ.

Image title


- Kích thước thẻ để đeo là 86 x 54 x 0,76mm

- Cung cấp sỉ và lẻ cho các đại lý

- Chúng tôi còn cung cấp bao dẽo đeo thẻ nhân viên các loại

Logo khách hàng