Dây Đeo Thẻ Nhân viên loại 2cm

Dây Đeo Thẻ Nhân viên loại 2cm

Công ty Lê Minh chuyên cung cấp và in dây đeo thẻ cho doanh nghiệp loại 1.5cm sử dụng móc inox, móc chó ...

Dây được in trên chất liệu lụa với màu sắc đa dạng.

Dây đeo thẻ nhân viên loại 1.5 cm :

Công ty Lê Minh chuyên cung cấp và in dây đeo thẻ cho doanh nghiệp loại 1.5cm sử dụng móc inox, móc chó ...

Dây được in trên chất liệu lụa với màu sắc đa dạng.

 - Loại dây lụa 1,5cm.

- Dây có nhiều màu.

- Móc xoay inox không gỉ

- In được trên dây

- Loại dây tốt không bay màu.

in dây đeo thẻ nhân viên loại 2.0cm

in dây đeo thẻ nhân viên loại 2.0cm


in dây đeo thẻ nhân viên loại 2.0cm đủ màu

in dây đeo thẻ nhân viên loại 2.0cm đủ màu


Logo khách hàng